Номер: 
147
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
05.05.2020 г.

"Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства” по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 09.04.2020 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188 ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 03.04.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

24.04.2020 г., 15:42 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000122730509
06.04.2020 г., 18:28 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000121400253
27.03.2020 г., 12:14 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000120903517
27.03.2020 г., 12:02 ч.
27.03.2020 г., 11:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120900655
27.03.2020 г., 11:22 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120900620
27.03.2020 г., 11:21 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120900577
27.03.2020 г., 11:21 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000120900562

Нотификация