Номер: 
140
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
25.09.2020 г.

«Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на община Смядово»

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 13.01.2020 г., 12:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 10.01.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

15.05.2020 г., 16:22 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000123938716
15.05.2020 г., 16:22 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000123938656
24.03.2020 г., 16:54 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000120806768
24.03.2020 г., 16:52 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120806737
24.03.2020 г., 16:51 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000120806681
07.02.2020 г., 09:58 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000117561929
07.02.2020 г., 09:58 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000117561896
07.02.2020 г., 09:57 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000117561877
03.01.2020 г., 17:00 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000115462337
03.01.2020 г., 16:59 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000115462065
03.01.2020 г., 16:58 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000115461674

Нотификация