Номер: 
143
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
25.09.2020 г.

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по Проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран с Договор № BG05M2OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 19.02.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 16.02.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

24.09.2020 г., 16:19 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000133356912
27.08.2020 г., 20:00 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000131506296
27.07.2020 г., 08:51 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000129331140
27.07.2020 г., 08:51 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000129331115
24.07.2020 г., 09:19 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000129230180
08.05.2020 г., 09:57 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000123375128
08.05.2020 г., 09:01 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000123371430
30.01.2020 г., 13:37 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000117084747
30.01.2020 г., 11:19 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000117076119
30.01.2020 г., 11:19 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000117076078
30.01.2020 г., 11:18 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000117076043
30.01.2020 г., 11:17 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000117075994

Нотификация