Номер: 
152
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
19.10.2020 г.

„Организиране на мероприятия по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ с две обособени позиции

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 14.05.2020 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188 ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

04.06.2020 г., 10:56 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000125370838
12.05.2020 г., 08:31 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000123737174
29.04.2020 г., 16:14 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000122918666
29.04.2020 г., 15:57 ч.
29.04.2020 г., 15:26 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122914968
29.04.2020 г., 15:26 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122914934
29.04.2020 г., 15:25 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000122914900

Нотификация