Номер: 
154
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
19.10.2020 г.

„Организиране на мероприятия по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032 – С01, финансиран от ОП РЧР“ и Обособена позиция № 2 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от ОП НОИР“

Удължен срок за подаване на документи: 
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 18.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 15.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

24.09.2020 г., 11:07 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000133339283
24.09.2020 г., 11:05 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000133339119
11.08.2020 г., 16:05 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000130389215
19.06.2020 г., 10:41 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000126530664
08.06.2020 г., 16:39 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125551483
08.06.2020 г., 16:32 ч.
08.06.2020 г., 16:20 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125549789
08.06.2020 г., 16:19 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125549709
08.06.2020 г., 16:18 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125549643

Нотификация