Номер: 
151
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
19.10.2020 г.

„Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 07.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 04.05.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

29.08.2020 г., 13:19 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000131564171
16.07.2020 г., 14:17 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000128489699
27.04.2020 г., 15:34 ч.
27.04.2020 г., 14:56 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000122811806
27.04.2020 г., 14:43 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122810734
27.04.2020 г., 14:43 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122810688
27.04.2020 г., 14:43 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122810641
27.04.2020 г., 14:42 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000122810613
27.04.2020 г., 14:42 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000122810563

Нотификация