Номер: 
158
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
11.06.2020 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13, 14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. СМЯДОВО“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 01.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 27.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

11.06.2020 г., 15:18 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125938430
11.06.2020 г., 15:17 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000125938371
11.06.2020 г., 15:16 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125938228
11.06.2020 г., 15:15 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125938147
11.06.2020 г., 15:14 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125938026
11.06.2020 г., 15:14 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125937980
11.06.2020 г., 15:13 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125937912

Нотификация