Номер: 
158
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
17.12.2021 г.

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13, 14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. СМЯДОВО“

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 01.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 27.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

17.12.2021 г., 17:01 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000169486221
29.01.2021 г., 11:26 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000141313605
29.01.2021 г., 11:24 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000141313492
27.11.2020 г., 11:20 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000137295711
27.11.2020 г., 11:19 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000137295664
27.11.2020 г., 11:19 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000137295635
13.11.2020 г., 11:00 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000136306618
21.10.2020 г., 10:24 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000134823892
11.06.2020 г., 15:18 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125938430
11.06.2020 г., 15:17 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000125938371
11.06.2020 г., 15:16 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125938228
11.06.2020 г., 15:15 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125938147
11.06.2020 г., 15:14 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125938026
11.06.2020 г., 15:14 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125937980
11.06.2020 г., 15:13 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125937912

Нотификация