Номер: 
159
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
08.12.2020 г.

„Технически проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Смядово и довеждаща инфраструктура – ел. захранване, довеждащ път, довеждащ водопровод и довеждащ колектор”

Удължен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 25.06.2020 г., 17:00 ч.
Основание за удължаване на срока за подаване на документи: 
чл. 188, ал 2 ЗОП
Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

08.12.2020 г., 13:28 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000137878986
28.10.2020 г., 10:16 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000135303095
23.06.2020 г., 11:36 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000126712218
11.06.2020 г., 16:40 ч.
11.06.2020 г., 16:29 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125945061
11.06.2020 г., 16:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125943785
11.06.2020 г., 16:12 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125943676
11.06.2020 г., 16:11 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000125943614

Нотификация