Номер: 
155
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
19.10.2020 г.

„Доставка на нови енергоспестяващи светодиодни тела “

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 16.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

24.09.2020 г., 11:59 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000133342368
20.08.2020 г., 16:04 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000131001359
09.06.2020 г., 10:20 ч.
09.06.2020 г., 09:55 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125572099
09.06.2020 г., 09:37 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125570625
09.06.2020 г., 09:36 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125570552
09.06.2020 г., 09:36 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125570513

Нотификация