Номер: 
153
Номер в АОП: 
Статус: 
Отворена
Променено на: 
21.07.2020 г.

„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

21.07.2020 г., 13:46 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000128849006
21.07.2020 г., 13:45 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000128848969
02.06.2020 г., 06:35 ч.
еЕЕДОП
Номер на удостоверението за време: 4000125089033
01.06.2020 г., 15:46 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125070396
01.06.2020 г., 15:45 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000125070283
01.06.2020 г., 15:45 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000125070218
01.06.2020 г., 15:44 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000125070176

Нотификация