Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
131
Дата на публикуване: 30.08.2019 г.
Последна промяна: 07.10.2019 г.
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00627-2019-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Номер на процедурата:
129
Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
Последна промяна: 30.08.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 23.08.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
128
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
Последна промяна: 22.08.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 19.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 16.08.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
127
Дата на публикуване: 05.08.2019 г.
Последна промяна: 21.02.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0005
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
сряда, 21.08.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
125
Дата на публикуване: 12.07.2019 г.
Последна промяна: 25.07.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.07.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
124
Дата на публикуване: 12.07.2019 г.
Последна промяна: 25.07.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.07.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
123
Дата на публикуване: 12.07.2019 г.
Последна промяна: 25.07.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.07.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
122
Дата на публикуване: 26.06.2019 г.
Последна промяна: 11.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9089656
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 11.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 05.07.2019 г., 17:00 ч.

Страници