Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
139
Дата на публикуване: 17.12.2019 г.
Последна промяна: 03.02.2021 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9095411
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.12.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.12.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.12.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
138
Дата на публикуване: 26.11.2019 г.
Последна промяна: 19.01.2024 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2019-0009
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДПЛПР с. Черни връх, ЗЖЛПР в с. Янково, ЗЖЛПР № 1, № 2 и № 3 в гр. Смядово, ЦНСТПЛУИ с. Веселиново, ОП „ЧОБиО“- гр. Смядово, ДЦПЛУ в гр. Смядово, ДЦСХ в гр. Смядово“ за бюджетните 2020, 2021, 2022 и 2023 година” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция № 2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др. Обособена позиция № 3 (ОП 3) – Месо, месни произведения, риба и др. Обособена позиция № 4 (ОП 4) – Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др. Обособена позиция № 5 (ОП 5) – Плодове и зеленчуци /пресни / и др. Обособена позиция № 6 (ОП 6) – Захар, захарни изделия и др. Обособена позиция № 7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 02.01.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 23.12.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
136
Дата на публикуване: 24.10.2019 г.
Последна промяна: 15.01.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094227
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 07.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 04.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 01.11.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
135
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.
Последна промяна: 27.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9092921
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 02.10.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
134
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
Последна промяна: 24.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9092771
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 21.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
133
Дата на публикуване: 10.09.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0008
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 20.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
132
Дата на публикуване: 04.09.2019 г.
Последна промяна: 18.09.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 12.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 09.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
131
Дата на публикуване: 30.08.2019 г.
Последна промяна: 06.10.2023 г.
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00627-2019-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.

Страници