Номер: 
137
Статус: 
Отворена
Променено на: 
06.11.2019 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ за извършване на ремонтни работи по рехабилитация на тротоари на улица "Симеон Велики" и част от ул. ”Добри Войников” (от кръстовището с ул. "Жечко Дечев” до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с. Кълново, общ. Смядово. Подобект 1 : улица "Симеон Велики" Подобект 2: улица ”Добри Войников”

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 13.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
неделя, 10.11.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

06.11.2019 г., 17:15 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000111853134
06.11.2019 г., 17:14 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000111853107
06.11.2019 г., 17:14 ч.
уведомление
Номер на удостоверението за време: 4000111853090

Нотификация