Номер: 
132
Статус: 
Отворена
Променено на: 
18.09.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации Обект: „Изграждане на термопомпена инсталация "въздух-вода" и отопление в комплекс за социални услуги, намиращ се в ПИ с идентификатор 67708.306.636.1 с адрес: гр. Смядово, ул. "Баба Донка" № 6"

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 12.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 09.09.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

18.09.2019 г., 16:57 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000108954868
18.09.2019 г., 16:56 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000108954806
18.09.2019 г., 16:55 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000108954763
18.09.2019 г., 16:50 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000108954563
18.09.2019 г., 16:49 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000108954547
04.09.2019 г., 14:52 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108079340
04.09.2019 г., 14:49 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000108079175
04.09.2019 г., 14:48 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000108079124

Нотификация