Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
4
Дата на публикуване: 14.03.2014 г.
Последна промяна: 08.01.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2014-0002
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 23.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 14.04.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
2
Дата на публикуване: 21.10.2013 г.
Последна промяна: 21.04.2015 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2013-0003
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 18.11.2013 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.11.2013 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
3
Дата на публикуване: 14.10.2013 г.
Последна промяна: 13.02.2015 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2013-0002
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.11.2013 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 01.11.2013 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
1
Дата на публикуване: 08.03.2013 г.
Последна промяна: 27.01.2020 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2013-0001
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 30.04.2013 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 22.04.2013 г., 16:00 ч.

Страници