Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
14
Дата на публикуване: 14.11.2014 г.
Последна промяна: 25.09.2015 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2014-0007
Краен срок за подаване на документи:
петък, 12.12.2014 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 02.12.2014 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
15
Дата на публикуване: 23.10.2014 г.
Последна промяна: 01.07.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9035071
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 03.11.2014 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 27.10.2014 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
13
Дата на публикуване: 08.10.2014 г.
Последна промяна: 03.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9034486
Краен срок за подаване на документи:
петък, 17.10.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 07.10.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
12
Дата на публикуване: 19.09.2014 г.
Последна промяна: 03.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9033865
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 01.10.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 22.09.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
11
Дата на публикуване: 22.08.2014 г.
Последна промяна: 14.10.2015 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2014-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 02.10.2014 г., 16:30 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 23.09.2014 г., 16:30 ч.
Номер на процедурата:
10
Дата на публикуване: 10.07.2014 г.
Последна промяна: 25.02.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9031915
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 21.07.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 11.07.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
9
Дата на публикуване: 26.06.2014 г.
Последна промяна: 27.03.2019 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2014-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 05.08.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 28.07.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
7
Дата на публикуване: 01.04.2014 г.
Последна промяна: 26.11.2014 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9027717
Краен срок за подаване на документи:
петък, 11.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 04.04.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
5
Дата на публикуване: 28.03.2014 г.
Последна промяна: 28.03.2014 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9027536
Краен срок за подаване на документи:
петък, 04.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 25.03.2014 г., 17:00 ч.

Страници