Номер: 
8
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
29.12.2015 г.

Консултантски услуги по управление на проект: „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 14.04.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 04.04.2014 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

24.09.2015 г., 13:35 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
15.07.2015 г., 15:15 ч.
допълнително споразумение за изменение на договор
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
09.01.2015 г., 17:16 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000032871336
03.04.2014 г., 18:29 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.

Нотификация