Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
52
Дата на публикуване: 14.03.2016 г.
Последна промяна: 27.01.2017 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 719287
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.04.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
51
Дата на публикуване: 12.02.2016 г.
Последна промяна: 28.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9050363
„Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Ришки проход” № 23 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №2 :„Сграда с административен адрес гр.Смядово ул.”Ришки проход” № 14 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №3: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „ Цар Калоян“ № 2 вх. 1, вх. 2, вх. 3” Обособена позиция №4: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Цар Калоян”№ 7 вх.1, вх.2, вх.3” Обособена позиция №5: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Ришки проход“ №6, вх. 1, вх. 2” Обособена позиция №6: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Беласица“ № 5, вх. 1,вх. 2, вх. 3”
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 23.02.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
50
Дата на публикуване: 09.02.2016 г.
Последна промяна: 28.06.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9050242
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 18.02.2016 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
49
Дата на публикуване: 05.02.2016 г.
Последна промяна: 20.09.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 711988
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 16.03.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
48
Дата на публикуване: 27.01.2016 г.
Последна промяна: 30.01.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 710284
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 08.03.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
47
Дата на публикуване: 21.01.2016 г.
Последна промяна: 05.02.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 709244
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 01.03.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
44
Дата на публикуване: 21.12.2015 г.
Последна промяна: 28.01.2020 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 703528
Краен срок за подаване на документи:
петък, 18.12.2015 г., 17:00 ч.

Страници