Номер: 
59
Статус: 
Затворена
Променено на: 
03.06.2016 г.

"Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалността „Външни облицовки и настилки”, с код по СППОО 5820307, професия по СППОО 582030 „Строител“ за придобиване на Втора квалификационна степен”

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 25.05.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

03.06.2016 г., 17:08 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047773531
14.05.2016 г., 12:20 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000047083430
14.05.2016 г., 12:14 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000047083235

Нотификация