Номер: 
51
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
28.06.2016 г.

„Избор на изпълнители за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Ришки проход” № 23 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №2 :„Сграда с административен адрес гр.Смядово ул.”Ришки проход” № 14 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4” Обособена позиция №3: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „ Цар Калоян“ № 2 вх. 1, вх. 2, вх. 3” Обособена позиция №4: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул.”Цар Калоян”№ 7 вх.1, вх.2, вх.3” Обособена позиция №5: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Ришки проход“ №6, вх. 1, вх. 2” Обособена позиция №6: „Сграда с административен адрес гр.Смядово, ул. „Беласица“ № 5, вх. 1,вх. 2, вх. 3”

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 23.02.2016 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

20.05.2016 г., 14:46 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047302453
20.05.2016 г., 14:45 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047302399
20.05.2016 г., 14:44 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047302344
20.05.2016 г., 14:43 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047302298
20.05.2016 г., 14:42 ч.
договор за подизпълнение и/или допълнителните споразумения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047302225
13.05.2016 г., 14:06 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000047050203
15.04.2016 г., 14:00 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000046239474
12.02.2016 г., 16:41 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000044493965
12.02.2016 г., 16:41 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000044493948
12.02.2016 г., 16:40 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000044493903
12.02.2016 г., 16:39 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000044493853

Нотификация