Номер: 
56
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
30.06.2016 г.

„Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема в пакети Община Смядово ” в пет обособени позиции.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 25.04.2016 г., 09:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

30.06.2016 г., 16:46 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000049044339
30.06.2016 г., 16:45 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000049044298
30.06.2016 г., 16:44 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000049044268
30.06.2016 г., 16:43 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000049044228
02.06.2016 г., 16:55 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000047729326
13.04.2016 г., 16:20 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000046178277
13.04.2016 г., 16:18 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046178212
13.04.2016 г., 16:17 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000046178190
13.04.2016 г., 16:17 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000046178165

Нотификация