Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 29.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
89
Дата на публикуване: 06.11.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
88
Дата на публикуване: 26.10.2017 г.
Последна промяна: 05.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069955
Удължен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 04.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
87
Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
86
Дата на публикуване: 20.10.2017 г.
Последна промяна: 02.11.2017 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
85
Дата на публикуване: 18.10.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069651
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 25.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 27.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
84
Дата на публикуване: 17.10.2017 г.
Последна промяна: 01.06.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0006
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
83
Дата на публикуване: 05.10.2017 г.
Последна промяна: 12.01.2018 г.
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00627-2017-0005
Краен срок за подаване на документи:
петък, 13.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
82
Дата на публикуване: 03.10.2017 г.
Последна промяна: 13.12.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068885
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 10.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 06.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
81
Дата на публикуване: 26.09.2017 г.
Последна промяна: 04.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068905
Удължен срок за подаване на документи:
неделя, 09.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 03.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 06.10.2017 г., 17:00 ч.

Страници