Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
82
Дата на публикуване: 03.10.2017 г.
Последна промяна: 13.12.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068885
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 10.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 06.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
81
Дата на публикуване: 26.09.2017 г.
Последна промяна: 04.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068905
Удължен срок за подаване на документи:
неделя, 09.10.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 03.10.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 06.10.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
79
Дата на публикуване: 19.09.2017 г.
Последна промяна: 13.12.2017 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068450
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 26.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 22.09.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
78
Дата на публикуване: 15.09.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9068640
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 28.09.2016 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 25.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 22.09.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
77
Дата на публикуване: 23.08.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9067847
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 04.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 30.08.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 01.09.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
76
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
Последна промяна: 20.07.2017 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 18.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
75
Дата на публикуване: 06.07.2017 г.
Последна промяна: 19.10.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 27.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 22.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
74
Дата на публикуване: 04.07.2017 г.
Последна промяна: 31.01.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 25.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 20.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
73
Дата на публикуване: 28.06.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9065995
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 10.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 05.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 07.07.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
72
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.
Последна промяна: 10.01.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2017-0002
Краен срок за подаване на документи:
петък, 23.06.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 18.06.2017 г., 17:00 ч.

Страници