Номер: 
89
Статус: 
Затворена
Променено на: 
17.11.2017 г.

„Доставка и монтаж на паник-бутон – «Дистанционна грижа», необходим за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ

Правно основание: чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 13.11.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки
Преглеждания: 27

Документи

17.11.2017 г., 11:21 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075587706
06.11.2017 г., 14:12 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000075310611
06.11.2017 г., 14:12 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000075310590