Номер: 
83
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
12.01.2018 г.

„Доставка на нови съдове за отпадъци” с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 ,,Доставка на нови съдове за разделно събиране на биоотпадъци” Обособена позиция №2 ,, Доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци”

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 13.10.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

12.01.2018 г., 15:35 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000076885321
12.01.2018 г., 15:34 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000076885274
13.12.2017 г., 16:27 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076213031
13.12.2017 г., 16:26 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076213004
13.12.2017 г., 16:16 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000076212658
17.11.2017 г., 13:42 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000075591929
17.11.2017 г., 13:41 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000075591891
17.11.2017 г., 13:38 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075591787
05.10.2017 г., 13:36 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074543430
05.10.2017 г., 13:35 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074543407
05.10.2017 г., 13:28 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000074543178

Нотификация