Номер: 
84
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
10.11.2017 г.

"Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на Община Смядово"

Обособена позиция №1: "Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG05M2OP001-3.002-0039 "Децата на Община Смядово - заедно мечтаят, учат и играят"

Обособена позиция №2: "Доставка на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово"

Обособена позиция №3: "Доставка на обзавеждане и оборудване за структурните звена на Община Смядово, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки"

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки
Преглеждания: 223

Документи

10.11.2017 г., 16:23 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: Документът е качен във време, когато услугата е била недостъпна.
20.10.2017 г., 13:17 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074910976
20.10.2017 г., 13:16 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074910939
17.10.2017 г., 17:10 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074833637
17.10.2017 г., 17:09 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074833621
17.10.2017 г., 17:08 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000074833599
17.10.2017 г., 17:07 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000074833570