Номер: 
90
Статус: 
Възложена
Променено на: 
17.01.2018 г.

„Доставка и монтаж на оборудване за отопление за нуждите на проект: „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в Община Смядово“

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНО ЛИЦЕ

 

Правно основание: чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 29.11.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

17.01.2018 г., 17:12 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000077007949
12.12.2017 г., 15:33 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000076182153
24.11.2017 г., 16:38 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000075762973
24.11.2017 г., 16:37 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000075762949

Нотификация