Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
49
Дата на публикуване: 05.02.2016 г.
Последна промяна: 20.09.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 711988
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 16.03.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
48
Дата на публикуване: 27.01.2016 г.
Последна промяна: 30.01.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 710284
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 08.03.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
47
Дата на публикуване: 21.01.2016 г.
Последна промяна: 05.02.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 709244
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 01.03.2016 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
44
Дата на публикуване: 21.12.2015 г.
Последна промяна: 28.01.2020 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 703528
Краен срок за подаване на документи:
петък, 18.12.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
42
Дата на публикуване: 23.11.2015 г.
Последна промяна: 23.11.2015 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 621221
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 09.09.2014 г., 12:00 ч.
Номер на процедурата:
41
Дата на публикуване: 11.11.2015 г.
Последна промяна: 11.01.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9047528
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.11.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
40
Дата на публикуване: 11.11.2015 г.
Последна промяна: 08.02.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9047522
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.11.2015 г., 17:00 ч.

Страници