Номер: 
44
Договаряне без обявление
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
28.01.2020 г.

"Доставка на горива за зареждане на автомобилите и газьол за отопление за нуждите на Община Смядово за срок от четири години"

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 18.12.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

28.01.2020 г., 17:25 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000117009580
28.01.2020 г., 17:25 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000117009566
25.01.2016 г., 17:06 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043828498
25.01.2016 г., 17:05 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043828485
25.01.2016 г., 16:53 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000043828091
25.01.2016 г., 16:51 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000043828007
25.01.2016 г., 16:50 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043827953
25.01.2016 г., 16:49 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043827918
25.01.2016 г., 16:48 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000043827833
21.12.2015 г., 10:47 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000043088649

Нотификация