Номер: 
47
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
05.02.2016 г.

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ОДЗ гр.Смядово, детски градини в селата Риш, Веселиново и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР - с.Черни връх, защитени жилища, ЦНСТ, ОП ”ЧОБ”, ДЦВХУ, ДЦСХ в Община Смядово за бюджетните 2016 и 2017 година” по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 (ОП 1) – Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др. Обособена позиция №2 (ОП 2) – Мляко, млечни произведения, яйца и др. Обособена позиция №3 (ОП 3) – Месо, месни произведения, риба и др. Обособена позиция №4 (ОП 4) – Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др. Обособена позиция №5 (ОП 5) – Плодове и зеленчуци /пресни / и др. Обособена позиция №6 (ОП 6) – Захар, захарни изделия и др. Обособена позиция №7 (ОП 7) – Плодове и зеленчуци / консервирани/ и др.

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 01.03.2016 г., 16:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

26.01.2016 г., 16:17 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000043854167
21.01.2016 г., 16:47 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000043744899
21.01.2016 г., 16:46 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043744859
21.01.2016 г., 16:45 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000043744757
21.01.2016 г., 16:44 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000043744775
21.01.2016 г., 16:43 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000043744760

Нотификация