Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
29
Дата на публикуване: 04.05.2015 г.
Последна промяна: 10.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9041443
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.05.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
28
Дата на публикуване: 04.05.2015 г.
Последна промяна: 11.01.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 664819
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 28.05.2015 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
26
Дата на публикуване: 17.04.2015 г.
Последна промяна: 11.01.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9040878
„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Смядово”. Предмета на поръчката е разделена в обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Ришки проход” № 6, гр. Смядово.” Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Беласица” № 5, гр. Смядово.”
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 28.04.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
25
Дата на публикуване: 16.04.2015 г.
Последна промяна: 10.09.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9040840
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 27.04.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
24
Дата на публикуване: 19.02.2015 г.
Последна промяна: 14.09.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9039074
„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Смядово”. Предмета на поръчката е разделена в обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Ришки проход” № 23, гр. Смядово.” Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Ришки проход” № 14, гр. Смядово.” Обособена позиция №3 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Цар Калоян” № 2, гр. Смядово.” Обособена позиция №4 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „Цар Калоян” № 7, гр. Смядово.”
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 04.03.2015 г., 16:30 ч.
Номер на процедурата:
23
Дата на публикуване: 27.01.2015 г.
Последна промяна: 13.04.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2015-0001
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 24.02.2015 г., 16:30 ч.
Номер на процедурата:
20
Дата на публикуване: 13.12.2014 г.
Последна промяна: 19.05.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9037430
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 23.12.2014 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
17
Дата на публикуване: 02.12.2014 г.
Последна промяна: 11.02.2016 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 00627-2014-0006
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 06.11.2014 г., 16:45 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 31.10.2014 г., 16:45 ч.
Номер на процедурата:
16
Дата на публикуване: 02.12.2014 г.
Последна промяна: 03.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9036938
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 11.12.2014 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 04.12.2014 г., 16:30 ч.

Страници