Номер: 
27
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Затворена
Променено на: 
04.09.2015 г.

"Осигуряване на публичност и изготвяне на печатни издания по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино" в три обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино". Обособена позиция 2: Изготвяне на печатни издания по проект BG06-210 "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино". Обособена позиция 3: „Разработка на интернет сайт за проекта”.

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 12.05.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

04.09.2015 г., 17:19 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040521099
04.09.2015 г., 17:19 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040521085
04.09.2015 г., 17:17 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000040521061
27.07.2015 г., 17:25 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000039593476
08.05.2015 г., 16:16 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036472830
28.04.2015 г., 16:34 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000036253359
28.04.2015 г., 16:33 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036253325
28.04.2015 г., 16:25 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036253045
28.04.2015 г., 16:24 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000036252997

Нотификация