Номер: 
23
Открита процедура
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
13.04.2016 г.

"Спешни неотложно възстановително-ремонтни дейности на язовир "Янково", Община Смядово"

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 24.02.2015 г., 16:30 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

13.04.2016 г., 11:39 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000046167558
17.12.2015 г., 15:37 ч.
информация приключване на договор
Номер на удостоверението за време: 4000043016701
03.06.2015 г., 13:51 ч.
информация за гаранциите за участие на кандидатите
Номер на удостоверението за време: 4000037502251
21.05.2015 г., 16:01 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000036914455
21.03.2015 г., 08:54 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000035372180
21.03.2015 г., 08:53 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000035372146
21.03.2015 г., 08:52 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000035372111
21.03.2015 г., 08:50 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000035372074
09.03.2015 г., 14:47 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000035077083
17.02.2015 г., 09:28 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000034187888
13.02.2015 г., 16:52 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000034047996
28.01.2015 г., 09:03 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000033516750
27.01.2015 г., 16:42 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000033498701
27.01.2015 г., 16:30 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000033498225
27.01.2015 г., 16:28 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000033498146
27.01.2015 г., 16:26 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000033498064

Нотификация