Номер: 
26
Публична покана
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
11.01.2016 г.

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Смядово”. Предмета на поръчката е разделена в обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Ришки проход” № 6, гр. Смядово.” Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Беласица” № 5, гр. Смядово.”

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 28.04.2015 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

11.01.2016 г., 15:44 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000043505473
23.11.2015 г., 17:06 ч.
информация за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
Номер на удостоверението за време: 4000042547123
21.07.2015 г., 11:12 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000039443923
01.07.2015 г., 10:16 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000038675876
01.06.2015 г., 15:23 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000037435899
23.04.2015 г., 15:51 ч.
Разяснения по документацията за участие
Номер на удостоверението за време: 4000036137403
17.04.2015 г., 15:46 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000035995908
17.04.2015 г., 15:45 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000035995866
17.04.2015 г., 15:39 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000035995676
17.04.2015 г., 15:38 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000035995618

Нотификация