Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
136
Дата на публикуване: 24.10.2019 г.
Последна промяна: 05.11.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9094227
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 07.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 04.11.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 01.11.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
135
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.
Последна промяна: 30.09.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9092921
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 02.10.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
134
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
Последна промяна: 24.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9092771
Удължен срок за подаване на документи:
петък, 27.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 24.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 21.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
133
Дата на публикуване: 10.09.2019 г.
Последна промяна: 13.11.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0008
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 20.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
132
Дата на публикуване: 04.09.2019 г.
Последна промяна: 18.09.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 12.09.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 09.09.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
131
Дата на публикуване: 30.08.2019 г.
Последна промяна: 07.10.2019 г.
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00627-2019-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 31.12.2019 г., 00:00 ч.
Номер на процедурата:
129
Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
Последна промяна: 30.08.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 26.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 23.08.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
128
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
Последна промяна: 22.08.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 19.08.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 16.08.2019 г., 17:00 ч.

Страници