Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
160
Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
Последна промяна: 24.07.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0009
Краен срок за подаване на документи:
петък, 03.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 29.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
159
Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
Последна промяна: 08.12.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9099539 и 9100021
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 25.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
158
Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
Последна промяна: 17.12.2021 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0008
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 01.07.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 27.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
155
Дата на публикуване: 09.06.2020 г.
Последна промяна: 19.10.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9099323
Краен срок за подаване на документи:
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 16.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
154
Дата на публикуване: 08.06.2020 г.
Последна промяна: 19.10.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9099300 и 9099900
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 18.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 15.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
153
Дата на публикуване: 01.06.2020 г.
Последна промяна: 20.11.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0005
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.06.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.06.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
152
Дата на публикуване: 29.04.2020 г.
Последна промяна: 19.10.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9098387 и 9098643
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
151
Дата на публикуване: 27.04.2020 г.
Последна промяна: 19.10.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9098318
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 07.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 04.05.2020 г., 17:00 ч.

Страници