Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
44
Дата на публикуване: 21.12.2015 г.
Последна промяна: 25.01.2016 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 703528
Краен срок за подаване на документи:
петък, 18.12.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
42
Дата на публикуване: 23.11.2015 г.
Последна промяна: 23.11.2015 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 621221
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 09.09.2014 г., 12:00 ч.
Номер на процедурата:
41
Дата на публикуване: 11.11.2015 г.
Последна промяна: 11.01.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9047528
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.11.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
40
Дата на публикуване: 11.11.2015 г.
Последна промяна: 08.02.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9047522
Краен срок за подаване на документи:
петък, 20.11.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
39
Дата на публикуване: 05.11.2015 г.
Последна промяна: 25.02.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9047368
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 16.11.2015 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
38
Дата на публикуване: 24.09.2015 г.
Последна промяна: 04.04.2016 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9046153
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 05.10.2015 г., 16:00 ч.
Номер на процедурата:
37
Дата на публикуване: 04.09.2015 г.
Последна промяна: 23.10.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9045610
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 14.09.2015 г., 17:00 ч.

Страници