Номер: 
76
Статус: 
Затворена
Променено на: 
20.07.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 18.07.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

20.07.2017 г., 11:05 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000072580569
20.07.2017 г., 11:03 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000072580491
20.07.2017 г., 11:02 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000072580440
20.07.2017 г., 11:01 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000072580380
11.07.2017 г., 10:29 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072294137
11.07.2017 г., 10:26 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072293968
11.07.2017 г., 10:23 ч.

Нотификация