Номер: 
79
Номер в АОП: 
Статус: 
Възложена
Променено на: 
13.12.2017 г.

Информация и публичност по проект № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на Община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 26.09.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 22.09.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

13.12.2017 г., 16:29 ч.
договор и/или задължителните приложения към него
Номер на удостоверението за време: 4000076213077
06.11.2017 г., 08:55 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075299918
24.10.2017 г., 16:48 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000075005359
19.09.2017 г., 14:56 ч.
Съобщение
Номер на удостоверението за време: 4000074162577
19.09.2017 г., 14:49 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074162284
19.09.2017 г., 14:48 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000074162219
19.09.2017 г., 14:47 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000074162183

Нотификация