Номер: 
75
Номер в АОП: 
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
19.10.2018 г.

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Смядово за календарната 2017 година”

Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за услуга с предмет: "Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Смядово за календарната 2017 година", съобразно периодични заявки за брой ваучери, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева, със срок на валидност до 30.06.2018 г.
 

Краен срок за подаване на документи: 
четвъртък, 27.07.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 22.07.2017 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

19.10.2018 г., 16:41 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000091758061
08.08.2017 г., 14:42 ч.
Решение за прекратяване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000073099137
06.07.2017 г., 16:13 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072166762
06.07.2017 г., 16:13 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000072166732
06.07.2017 г., 16:12 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000072166674
06.07.2017 г., 16:11 ч.
решение за откриване
Номер на удостоверението за време: 4000072166614

Нотификация