Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
119
Дата на публикуване: 29.05.2019 г.
Последна промяна: 18.06.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
петък, 07.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 04.06.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
118
Дата на публикуване: 21.05.2019 г.
Последна промяна: 04.06.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 29.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 27.05.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
117
Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
Последна промяна: 29.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9087986
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 16.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 10.05.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
116
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Последна промяна: 21.05.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
115
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Последна промяна: 15.04.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
114
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Последна промяна: 15.04.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
113
Дата на публикуване: 01.03.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 28.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
112
Дата на публикуване: 01.03.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2019-0003
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 04.04.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 25.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
111
Дата на публикуване: 27.02.2019 г.
Последна промяна: 18.07.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9086206
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 06.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 03.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
110
Дата на публикуване: 20.02.2019 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0002
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 14.03.2019 г., 17:00 ч.

Страници