Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
95
Дата на публикуване: 25.01.2018 г.
Последна промяна: 14.08.2018 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0001
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 15.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 10.02.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
94
Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
Последна промяна: 07.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9072283
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 22.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 17.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 19.01.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
93
Дата на публикуване: 20.12.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9071874
Удължен срок за подаване на документи:
вторник, 02.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 28.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 30.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
92
Дата на публикуване: 08.12.2017 г.
Последна промяна: 03.05.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9071632
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 18.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 15.12.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
91
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
Последна промяна: 01.08.2019 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2017-0007
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 16.01.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 29.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 06.12.2017 г.
Последна промяна: 13.04.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 12.12.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
90
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 29.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
89
Дата на публикуване: 06.11.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
88
Дата на публикуване: 26.10.2017 г.
Последна промяна: 05.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9069955
Удължен срок за подаване на документи:
вторник, 07.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 02.11.2017 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 04.11.2017 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
87
Дата на публикуване: 23.10.2017 г.
Последна промяна: 17.01.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 30.10.2017 г., 17:00 ч.

Страници