Номер: 
115
Статус: 
Отворена
Променено на: 
15.04.2019 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Община Смядово следва да приложи принципа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за упражняване на строителен надзор по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", съгласно изготвена Техническа спецификация.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

15.04.2019 г., 17:08 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098586063
15.04.2019 г., 17:07 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098586031
15.04.2019 г., 16:54 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098585347
15.04.2019 г., 16:53 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098585316
01.04.2019 г., 17:13 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097689443
01.04.2019 г., 17:12 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097689394
01.04.2019 г., 16:44 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097687408
01.04.2019 г., 16:31 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000097686507

Нотификация