Номер: 
114
Статус: 
Отворена
Променено на: 
15.04.2019 г.

О Б Я В А ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Община Смядово следва да приложи принципа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", съгласно изготвена Техническа спецификация.

Представените оферти следва да бъдат съобразени с Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата обява, както и да бъдат изготвени по приложените образци.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

15.04.2019 г., 17:05 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098585944
15.04.2019 г., 17:04 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098585897
15.04.2019 г., 16:52 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098585251
15.04.2019 г., 16:51 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098585191
15.04.2019 г., 16:50 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098585128
01.04.2019 г., 16:09 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097684660
01.04.2019 г., 16:08 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097684619
01.04.2019 г., 16:07 ч.
документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097684556
01.04.2019 г., 16:06 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000097684473

Нотификация