Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
150
Дата на публикуване: 21.04.2020 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0004
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 11.05.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 08.05.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
148
Дата на публикуване: 30.03.2020 г.
Последна промяна: 21.11.2022 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0003
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 21.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 18.04.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
147
Дата на публикуване: 27.03.2020 г.
Последна промяна: 05.05.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9097710 и 9097958
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 09.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 06.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 03.04.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
144
Дата на публикуване: 21.02.2020 г.
Последна промяна: 16.06.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9096541 и 9096782
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 05.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 02.03.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 28.02.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
143
Дата на публикуване: 30.01.2020 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2020-0002
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 19.02.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 16.02.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
142
Дата на публикуване: 20.01.2020 г.
Последна промяна: 22.04.2020 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9095913 и 9096106
Удължен срок за подаване на документи:
понеделник, 03.02.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 30.01.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 27.01.2020 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
140
Дата на публикуване: 03.01.2020 г.
Последна промяна: 25.09.2020 г.
Пряко договаряне | Номер в АОП: 00627-2020-0001
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.01.2020 г., 12:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 10.01.2020 г., 17:00 ч.

Страници