Номер: 
149
Статус: 
Отворена
Променено на: 
10.04.2020 г.

Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно предоставяне на индикативни оферти за определяне на стойността на обществена поръчка с предмет: „Организиране на мероприятия по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032 – С01, финансиран от ОП РЧР“ и Обособена позиция № 2 „Организиране на мероприятия по договор № BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01, финансиран от ОП НОИР“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 06.04.2020 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 03.04.2020 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Услуги

Документи

10.04.2020 г., 13:41 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000121794067
10.04.2020 г., 13:41 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000121794003
10.04.2020 г., 13:40 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000121793932
10.04.2020 г., 13:39 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000121793912
30.03.2020 г., 17:04 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120992464
30.03.2020 г., 16:35 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000120990960
30.03.2020 г., 16:34 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000120990875

Нотификация