Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
105
Дата на публикуване: 13.08.2018 г.
Последна промяна: 17.01.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0008
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 10.09.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 03.09.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
104
Дата на публикуване: 23.07.2018 г.
Последна промяна: 17.01.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0007
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 20.08.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 13.08.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
103
Дата на публикуване: 19.07.2018 г.
Последна промяна: 16.10.2018 г.
Друго | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 26.07.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
102
Дата на публикуване: 20.06.2018 г.
Последна промяна: 05.07.2018 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 27.06.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
100
Дата на публикуване: 14.05.2018 г.
Последна промяна: 05.11.2018 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2018-0004
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 27.06.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 17.06.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
99
Дата на публикуване: 30.04.2018 г.
Последна промяна: 20.06.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0003
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 28.05.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 21.05.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
98
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
Последна промяна: 01.03.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2018-0002
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 23.04.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 16.04.2018 г., 16:25 ч.
Номер на процедурата:
97
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.
Последна промяна: 06.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9073705
Удължен срок за подаване на документи:
сряда, 14.03.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
петък, 09.03.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
неделя, 11.03.2018 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
96
Дата на публикуване: 25.01.2018 г.
Последна промяна: 06.06.2018 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9072487
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 08.02.2018 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 05.02.2018 г., 17:00 ч.

Страници