Процедури по ЗОП

Номер на процедурата:
121
Дата на публикуване: 14.06.2019 г.
Последна промяна: 19.08.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9089232
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 24.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 22.06.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
120
Дата на публикуване: 04.06.2019 г.
Последна промяна: 04.06.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
вторник, 11.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
събота, 08.06.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
119
Дата на публикуване: 29.05.2019 г.
Последна промяна: 18.06.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
петък, 07.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
вторник, 04.06.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
118
Дата на публикуване: 21.05.2019 г.
Последна промяна: 04.06.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 29.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 27.05.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
117
Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
Последна промяна: 29.10.2019 г.
Събиране на оферти с обява (чл. 20 ал. 3) | Номер в АОП: 9087986
Удължен срок за подаване на документи:
четвъртък, 16.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 13.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
петък, 10.05.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
116
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Последна промяна: 21.05.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
115
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Последна промяна: 15.04.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
114
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Последна промяна: 15.04.2019 г.
Пазарна консултация | Номер в АОП:
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
113
Дата на публикуване: 01.03.2019 г.
Последна промяна: 14.06.2019 г.
Публично състезание | Номер в АОП: 00627-2019-0004
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 28.03.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
четвъртък, 21.03.2019 г., 17:00 ч.
Номер на процедурата:
112
Дата на публикуване: 01.03.2019 г.
Последна промяна: 28.10.2019 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 00627-2019-0003
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 04.04.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
понеделник, 25.03.2019 г., 17:00 ч.

Страници