Номер: 
123
Статус: 
Отворена
Променено на: 
25.07.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП - Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово"

Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 22.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 19.07.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

25.07.2019 г., 17:03 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000105797844
25.07.2019 г., 17:02 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000105797818
25.07.2019 г., 17:01 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105797777
25.07.2019 г., 17:00 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105797734
25.07.2019 г., 16:58 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105797611
12.07.2019 г., 16:07 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000104935557
12.07.2019 г., 16:06 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000104935508
12.07.2019 г., 16:01 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000104935189
12.07.2019 г., 16:00 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000104935149
12.07.2019 г., 15:59 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000104935090

Нотификация