Номер: 
126
Статус: 
Затворена
Променено на: 
19.07.2019 г.

Проучване на пазара за Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група, с цел определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на структурните звена на ОБЩИНА СМЯДОВО"

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 19.07.2019 г., 08:15 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 19.07.2019 г., 08:15 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

19.07.2019 г., 08:31 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105350939
19.07.2019 г., 08:28 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105350895
19.07.2019 г., 08:27 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105350873
19.07.2019 г., 08:26 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105350865
19.07.2019 г., 08:26 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000105350851

Нотификация