Номер: 
124
Статус: 
Отворена
Променено на: 
25.07.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации на основание чл. 21, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП - Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово"

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“;

Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш, община Смядово“.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 22.07.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
петък, 19.07.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

25.07.2019 г., 16:56 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000105797507
25.07.2019 г., 16:56 ч.
протокол и приложенията към него на комисията за провеждане на процедурата
Номер на удостоверението за време: 4000105797481
25.07.2019 г., 16:55 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105797463
25.07.2019 г., 16:49 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105797180
25.07.2019 г., 16:48 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000105797145
12.07.2019 г., 16:34 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000104937011
12.07.2019 г., 16:34 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000104936971
12.07.2019 г., 16:33 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000104936929
12.07.2019 г., 16:32 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000104936887
12.07.2019 г., 16:30 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000104936775

Нотификация