Номер: 
120
Статус: 
Отворена
Променено на: 
04.06.2019 г.

Обява за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП

Община Смядово обявява провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на структурните звена на Община Смядово".

Краен срок за подаване на документи: 
вторник, 11.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
събота, 08.06.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

04.06.2019 г., 10:06 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000102099101
04.06.2019 г., 10:06 ч.
покана за представяне на оферти
Номер на удостоверението за време: 4000102099048

Нотификация