Номер: 
116
Статус: 
Затворена
Променено на: 
21.05.2019 г.

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Община Смядово следва да приложи принципа на пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово", съгласно изготвена количествена сметка и Техническа спецификация.

Краен срок за подаване на документи: 
понеделник, 08.04.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

17.04.2019 г., 10:32 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098859399
17.04.2019 г., 10:32 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000098859326
17.04.2019 г., 10:29 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098859161
17.04.2019 г., 10:29 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098859102
17.04.2019 г., 10:27 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000098859029
01.04.2019 г., 17:16 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000097689612
01.04.2019 г., 17:15 ч.
Технически проект
Номер на удостоверението за време: 4000097689552
01.04.2019 г., 17:14 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000097689497
01.04.2019 г., 17:13 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000097689418

Нотификация