Номер: 
119
Статус: 
Отворена
Променено на: 
18.06.2019 г.

Обява за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП

Община Смядово предстои да обяви провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по благоустрояването на търговска зона в УПИ II в кв. 62б и участък от ул. „З. Ж. Величков“ от ОТ 37 до ОТ 40 в гр. Смядово. Строително-монтажните работи включват демонтаж и монтаж на 800 линейни метра бордюри и демонтаж и монтаж 1600 кв. м. тротоарни плочи. В цената следва да се предвидят и всички съпътстващи монтажните и демонтажите дейности за обекта.

Във връзка с изискванията, заложени в чл.21, ал.2 от ЗОП възложителят следва да изчисли прогнозната стойност на обществената поръчка съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни консултации.

Ето защо община Смядово следва да приложи принципа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от Закона за обществените поръчки, за определяне стойността на разходите за изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Благоустрояване на търговска зона в УПИ II в кв. 62б и участък от ул. „З. Ж. Величков“ от ОТ 37 до ОТ 40 в гр. Смядово”.

Краен срок за подаване на документи: 
петък, 07.06.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
вторник, 04.06.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Строителство

Документи

18.06.2019 г., 13:04 ч.
решение за завършване на процедура
Номер на удостоверението за време: 4000103169985
18.06.2019 г., 13:04 ч.
протокол или доклад на комисия по процедура
Номер на удостоверението за време: 4000103169929
18.06.2019 г., 13:02 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000103169868
18.06.2019 г., 13:00 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000103169667
18.06.2019 г., 12:59 ч.
друго
Номер на удостоверението за време: 4000103169555
03.06.2019 г., 15:50 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000102071537
03.06.2019 г., 15:49 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000102071451

Нотификация