Номер: 
118
Статус: 
Прекратена
Променено на: 
04.06.2019 г.

Обява за събиране на оферти, чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП

Община Смядово обявява провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия – ниско напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на структурните звена на Община Смядово".

Краен срок за подаване на документи: 
сряда, 29.05.2019 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси: 
понеделник, 27.05.2019 г., 17:00 ч.
Обект на процедурата: 
Доставки

Документи

21.05.2019 г., 15:41 ч.
Приложения към документация за участие
Номер на удостоверението за време: 4000101148415
21.05.2019 г., 15:41 ч.
обявление
Номер на удостоверението за време: 4000101148380

Нотификация